BLOGI

Sulautetun järjestelmän prototyypin valmistus Osa 2

Osassa 1 kävimme läpi prototyypin valmistuksen 5 ensimmäistä vaihetta:

  • Määrittelypalaveri asiakkaan kanssa
  • Mahdollinen esimääritys
  • Komponenttien valinta kotelointi huomioiden
  • Piirikaavioiden, layoutin ja piirilevyjen piirto
  • Piirilevyjen tilaus ja ladonta

Tässä toisessa osassa käymme läpi seuraavat 5 vaihetta. Kuten aikaisemmin jo todettiin, elektroniikkaa ja/tai sulautettuja järjestelmiä voi tehdä monella tapaa. Niistä tavoista osa on hyviä ja osa ei niin hyviä. Siten myös prototyyppiä voi tehdä monella tapaa. Oikein tehtynä päästään haluttuun lopputulokseen, mutta vaarana on myös pettynyt asiakas ja hukkaan heitetyt resurssit. Kirjasimme ylös muutamia kohtia meidän tavastamme tehdä prototyyppiä ja mitä sellaisen teossa tulisi huomioida.

Laiteläheisen ohjelman teko ja kirjoittaminen

Laiteläheisen ohjelman teko lähtee liikkeelle huolellisesta suunnittelusta, missä määritetään, miten ohjelmiston tulee toimia yhdessä raudan kanssa. Karkeasuunnittelu voidaan toteuttaa niin sanotulla pseudo-koodilla. Kokeneella koodarilla on suurin osa asioista valmiina tuotannossa koeteltuina kirjastoina, joten pseudo-koodin voi jättää väliin. Suunnittelun jälkeen on vuorossa itse toiminnallisuuksien ohjelmoiminen kohdealustalle. Koodaamisen edetessä testataan ohjelman toimivuutta suunnitelmaan nähden. Lisäksi haetaan toiminnallisuuden epäloogisuudet ja varaudutaan niihin.   

Toiminnallisuuden testaus ja mahdolliset muutokset

Kun ohjelma on ”valmis”, päästään testaamaan ohjelmistoa lisää. Testauksessa käydään läpi kaikki mahdolliset toiminnallisuudet, kuten loogiset toiminnot, ajastukset, tiedonsiirrot ja vasteiden käsittelyt. Lopuksi, jos havaitaan muutostarpeita toiminnallisuudessa, palataan ohjelmointivaiheeseen. On tärkeää, että alkuperäinen toiminnallisuus on saatu testattua, ennen kuin muutoksia voidaan toteuttaa.

Kalustaminen ja kotelointi

Jos on valittu 3D-tulostettu kotelo, se valmistetaan tai tilataan edellisten vaiheiden aikana. Testausvaiheen läpäisyn jälkeen siirrytään kalustamiseen, jossa elektroniikkaosat kalustetaan koteloon, esimerkiksi tarvittavin ruuvein ja läpiviennein.

Testaus

Tässä vaiheessa testataan koko tuote. Kuinka esimerkiksi mahdolliset painikkeet ja näytöt toimivat käytännön käyttötilanteessa. Tässä vaiheessa voidaan säätää esimerkiksi vasteita ja näyttöjen kirkkauksia. Mekaanista puolta testataan myös, vaikkapa toimilaitteen rajakytkin vasteella.

Rajakytkin 3D-tulostetulla pidikkeellä

Proton läpikäynti asiakkaan kanssa ja jatkosta sopiminen

Projektin paras hetki on käsillä, kun päästään esittelemään valmis proto asiakkaalle. Esittelyssä peilataan proton toiminnallisuutta määrittelyyn. Asiakas kertoo tuoreeltaan näkemyksiään ja usein haluaa testata protoa omassa ympäristössään. Testien jälkeen asiakas päättää jatkosta: tehdäänkö esimerkiksi seuraava protoversio, lähdetäänkö jo nyt tekemään tuotantoversiota vai hyllytetäänkö ajatus tässä vaiheessa.

Techat Oy

Teknologia on tuotteesi selkäranka, kannatteleva tukipilari, jonka päälle kaikki muu rakentuu. Tämän takia elektroniikkasuunnitteluun ja sen toteutukseen kannattaa panostaa. Techat Oy pystyy tarjoamaan teille koko paketin aina idean kehityksestä itse tuotteeksi saakka. Me teemme myös prototyyppejä ja protosarjoja kustannustehokkaasti, sekä ketterästi.

Techat Oy piirilevy
Techat Oy:n piirilevyissä on avainlippu
Techat Oy:n piirilevyissä on avainlippu

Techat Oy:n piirilevyissä on avainlippu