Skip to content

BLOGI

Startuppien kipupisteet osa 2; tee ensin PoC sitten MVP

Startup yrityksellä usein alkuvaiheessa on ongelma tai idea, jota halutaan lähteä ratkaisemaan. Varhaisessa vaiheessa myös ulkopuolelta satelee neuvoja, kuten “tehkää PoC tai MVP”. Aina välillä käsitteitä PoC (Proof of Concept) ja MVP (Minimum Viable Product) käytetään toistensa synonyymeinä. Ihan samaa ne eivät kuitenkaan tarkoita. 

Mitä PoC sitten tarkoittaa? Ajallisesti PoC kuuluu startupin alkuvaiheeseen, helposti arvattavasti nimensä mukaisesti siinä keskitytään todentamaan ratkaisun tai ratkaisun osan kyky lentää. Ratkaisusta muotoillaan yksinkertainen konsepti, jossa kuvataan ongelman ydinkohta tai -kohdat. Tämän konseptin perusteella valmistetaan prototyyppi (PoC). 

Proof-of-concept toteutuksella pyritään testaamaan ratkaisun toimivuutta. Koska mallilla haetaan vastauksia käytännössä kyllä/ei -muotoisina, on helpompaa, mikäli rajataan kysymysten määrää mitä kerrallaan pyritään tutkimaan. Mikäli ongelma on monimutkainen, kannattaa siitä tehdä useampi prototyyppi, joissa keskitytään tiettyihin yksityiskohtiin. 

Esimerkiksi uuteen teknologiseen keksintöön nojaavasta nestepinnan mittaukseen käytettävästä laitteesta kannattaa tehdä oma toteutuksensa varsinaisesta mittauksesta – jolloin varsinaisen toiminnan toteamisen jälkeen samaa protoa voidaan käyttää mittausparametrien tarkentamiseen. Tämän jälkeen on helpompi tutkia toisella protolla esimerkiksi tietoliikennettä tai mittauksen perusteella tapahtuvan ohjauksen toimivuutta. 

Tärkein asia PoC:ia suunniteltaessa on pyrkiä yksinkertaisuuteen ja keskittyä rajattuun kokonaisuuteen. PoC on myös hyvä triggeri rahoituksen hakemiselle. Vaikka se ei useinkaan ole kaupallisesti myytävissä oleva ratkaisu, on sen avulla todennettu ydinongelman ratkaisu. 

MVP puolestaan sijoittuu ajallisesti seuraavaan vaiheeseen, kun ratkaisua lähdetään tuomaan asiakkaiden saataville. Tällöin muotoillaan tuoteajatuksesta yksinkertaisin ja vähimmillä toiminnoilla varustettu versio, joka täyttää asiakkaan tarpeet. Ratkaisusta tehdään valitulle asiakkaalle tai asiakasjoukolle suunniteltu versio, jossa ei ole mitään ylimääräistä. 

Yksinkertaistettu tuote on myytävissä asiakkaalle, se ratkaisee asiakkaan ongelman ja kun tuotetta saadaan myytyä asiakkaille, voidaan asiakaspalautteen perusteella tehdä helpommin päätöksiä uusien ominaisuuksien toteutusjärjestyksestä. 

Pitää kuitenkin painottaa, että MVP:tä suunniteltaessa ei kyseessä ole prototyyppi vaan toimiva tuote. Tuotteisiin liitettävistä toiminnoista ja ominaisuuksista on karsittu pois vain ne, jotka eivät ole välttämättömiä toiminnan kannalta. Sen tulee myös palvella asiakastarvetta. Yksinkertaistamisen tavoitteena on enimmäkseen nopeuttaa markkinoillepääsyä toiseksi saada aikaan tuote, jolla synnytetään liikevaihtoa. Kun on liikevaihtoa, on tuotekehitys helpompaa.