Skip to content

BLOGI

Näin teet paremman määrittelyn prototyyppiprojektille, 5 vinkkiä

Oman idean vieminen ideasta prototyypiksi on helpompaa, kun ei yritä tehdä kaikkea itse. Elektroniikkasuunnittelu prototyypin hankkiminen alihankintana onnistuu laatimalla määrittely. Määrittely kertoo alihankkijalle mitä pitäisi tehdä. Aina se ei synny yhdeltä istumalta, vaan on hyväkin keskustella toimittajan kanssa. Ja tavoitteena on tietysti se, että toimittaja jakaa saman käsityksen projektista kuin tilaaja. Tällöin tuloksena on se prototyyppi mitä halutaan.

1. Mistä on kysymys ja mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa?  

Kannattaa käyttää hieman aikaa ja kuvata ongelma, jota ollaan ratkaisemassa. Varsinaisen ongelman kuvaaminen helpottaa ongelmanratkaisua, jota suunnittelu on. Teknologisiin yksityiskohtiin löytyy yleensä useita eri mahdollisuuksia. Elektroniikkasuunnittelija suunnittelee ratkaisun ongelmaan ja mitä tarkemmin ongelman pystyy kuvaamaan, sekä mihin oletuksiin valittu ratkaisu perustuu, sitä paremmin ratkaistaan oikeaa ongelmaa. 

Mikäli on kyseessä laajemmasta tai monimutkaisesta ongelmasta, ei kaikkia ongelmia välttämättä kannata yrittää ratkoa yhdellä prototyypillä, vaan jakaa testattavat asiat vaiheisiin, joissa jokaisessa keskitytään selkeästi rajattavaan yksityiskohtaan. 

2. Mikä käyttöympäristö tulee olemaan? 

Kun kuvataan ympäristö jossa prototyyppiä on tarkoitus käyttää, sekä miten sitä on tarkoitus käyttää, helpotetaan sillä suunnittelun työtä. Eri käyttöympäristöt asettavat elektroniikalle erilaisia vaatimuksia; kosteassa tilassa tai ulkona käytettävä elektroniikka vaatii koteloinnilta eri asioita kuin veteen upotettu. Pelkkä paineen muutos, esimerkiksi lentokoneessa mukana olevalle elektroniikalle, asettaa myös komponenteille, valmistustekniikalle sekä materiaaleille vaatimuksia. Materiaalien, kuten liima, sisällä mahdollisesti olevat kaasukuplat käyttäytyvät arvaamattomasti kun ympäröivä paine laskee nopeasti. 

Erilaisiin (elektroniikan) suojausvaatimuksiin, kuten palonkesto, lämmönkesto tai sähkömagneettisen säteilyn määrään on useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, lähtien piirilevyjen pohjamateriaaleista, käytettävien komponenttien luokituksista aina pinnoitusmateriaalien valintaan. Vaikka kotelointi on mekaniikkaa, kannattaa siitä keskustella elektroniikkasuunnittelijan kanssa. Joillain suunnitteluratkaisuilla voidaan helpottaa mekaniikkasuunnittelua, toisilla vaikeuttaa – vaikka teknisesti ne molemmat ovat yhtä päteviä. 

Jotkut käyttöympäristöt asettavat käytettäville materiaaleille ja teknologioille rajoituksia, kuten sairaalat, ydinvoimalat, ajoneuvot tai ATEX -direktiivin määrittelemät tilat. ATEX-direktiivi koskee mm. tiloja, joissa on räjähdysherkkiä aineita, kuten liuotinhöyryjä. 

3. Kerro ainakin olennainen

Silloin kun kyseessä on todella merkittävästä keksinnöstä, voi luottamuksen lisäämiseksi käyttää NDA (Non-Disclosure Agreement) -sopimusta, jossa sovitaan mitä tietoa toimijoiden välillä jaetaan. Tietoa, joka on jo aiemmin yleisesti tiedossa tai saatavissa julkisesti muualta, ei kuitenkaan kannata rajata. Lisäksi kannattaa huomata, että vahinkoa kärsineellä osapuolella on velvollisuus osoittaa toteen kärsimänsä vahinko. Ilman NDA-sopimusta pääsee yleisesti ottaen samaan lopputulokseen pienen harkinnan avulla. 

Ideasi takana on kuitenkin pidempi työ, joten pelko idean varastamisesta on melko turha. Prototyypin suunnittelun tarkoituksena on rakentaa yhteistyöverkosto, jonka kanssa ideaa on tarkoitus kehittää eteenpäin. Salaileminen on ihan ymmärrettävää ja hyväksyttävää, mutta kääntöpuolena on se, että mahdollisesti jää ilman muilta idean eteenpäin vieviä ajatuksia. Nykyään menestystä harvoin rakennetaan yksin. 

Mikä sitten on olennaista tietoa? Hyvin harvoin tietoa on liikaa elektroniikkaa suunniteltaessa. Suunnittelun näkökulmasta liika tieto on harvoin ongelma, olennainen löytyy yleensä helposti. 

Jos olennaista tietoa tietoa puuttuu, eikä sitä saa asiakkaalta niin usein suunnittelijat tekevät oletuksia tai arvauksia. Oletukset perustuvat suunnittelijan omaan kokemus pohjaan ja aiempiin projekteihin. Lopputulos näyttää miten arvaukset osuivat maaliinsa. 

4. Tee tilaus kirjallisesti

Määrittelyyn toimittaja vastaa tarjouksella. Tarjous kannattaa käydä läpi ajatuksella, koska se kertoo miten toimittaja ongelman ratkaisee, mitä rajoituksia toteutuksella on ja mikä toimitusaika on. Tilaus kannattaa tehdä kirjallisesti.  

5. Kehitysaste

Kehitysasteella on suuri vaikutus kustannuksiin; mikäli kyseessä on vain konseptin todistamiseen vaadittava prototyyppi, niin sellainen voidaan rakentaa saatavilla olevista osista, välittämättä niiden saatavuudesta jatkossa. Tällöin tärkeintä on saada aikaan toimiva prototyyppi, jolla pystytään todentamaan idean toimivuus. Usein tällöin tingitään myös mekaanisesta toteutuksesta, koska tällöin saadaan kerättyä vaatimuksia myös käytettävyyden osalta. 

Kun lähdetään suunnittelemaan elektroniikkaa laitteeseen, jota valmistetaan suurempia määriä on komponenttien saatavuudella jo suuri merkitys. Massavalmistettavassa tuotteessa suunnitteluun kuuluu itse valmistettavan elektroniikan suunnittelu massavalmistus kelpoiseksi jolla on turvattu komponenttien saatavuus, myös valmistusohjeistus, testauskäytännöt ja -laitteet, jolloin laitetta voidaan valmistaa isoilla elektroniikan valmistuslinjoilla. Massavalmistuksen aloitus on kallista, mutta varsinaiset tuotteet halpoja.